درباره گروه صنعتی پاتاف

دانلود کاتالوگ محصولات

خدمات گروه صنعتی پاتاف

تولید مجدد الکترود

بازیافت محصولات مصرف شده قبل و تولید مجدد الکترود از خدمات شرکت پاتاف میباشد

اطلاعات بیشتر

ساخت انواع قطعات گرافیت سفارشی

شما میتوانید بسته به نیاز خود، موارد مورد نیاز خود را با کارشناسان ما مطرح کنید تا محصول مورد نظر را برای شما طراحی و به مرحله ساخت ارسال نمایند.

اطلاعات بیشتر

باز تولید پودر گرافیت

بازیابی الکترود ها و تبدیل به مواد اولیه که همان پودرهای گرافیت میباشد

اطلاعات بیشتر

تصاویر گروه صنعتی پاتاف

پرورش اسب تاف

تولید کننده اسب عرب کورسی

خدمات تولید، نگهداری کشش و پرورش اسب هاس کورسی

اسب های دارای مقام در مسابقات کشوری

دامپروری تاف

مزرعه تاف

مشاوره خرید و انتخاب بهترین گزینه مطابق نیاز شما