کربن بلک

انواع پودرهای کم سولفور ( نیم چرب ) ، پر سولفور ( خشک ) که جهت کربن دهی برای ساخت فولادهای آلیاژی ، سرباره سازی در کوره های قوس الکتریک ، ساخت انواع چدن های داکتیل جهت مصرف در کوره های القایی و صنایع دیگر استفاده میشوند .
پودرهای طبیعی ( چرب ) ، نقره ای ، پولکی نیز که عمده کاربرد آنها در صنعت لنت سازی ، صفحه کلاچ و روانکاری بوده ، در زمینه صنعت حفاریهای خشک و صنایع نسوز و … نیز مورد مصرف قرار میگیرند .

Natural Flake GraphiteInformation
Carbon80% - 85% - 90%
V.M1.62
A,Sh11.7
Moisture0.42

پودر گرافیت کم سولفور ، پودر گرافیت گرانوله

انواع پودرهای گرافیت، کم سولفور ( نیم چرب ) که جهت کربن دهی برای ساخت فولادهای آلیاژی ، سرباره سازی در کوره های قوس الکتریک ، ساخت انواع چدن های داکتیل جهت مصرف در کوره های القایی و صنایع دیگر استفاده میشوند .
پودر گرافیت کم سولفور درانواع دانه بندی های متفاوت و همچنین نوع بسته بندیهای مختلف بنا به درخواست و سفارش توسط این شرکت تولید میشود.

Calcined Petroleum Coke (CPC)Information
Carbon98%
Sulfur0.5% Max
A,Sh0.5% Max
Moisture0.5% Max

کک متالوژی

انواع پودرهای کم سولفور ( نیم چرب ) ، پر سولفور ( خشک ) که جهت کربن دهی برای ساخت فولادهای آلیاژی ، سرباره سازی در کوره های قوس الکتریک ، ساخت انواع چدن های داکتیل جهت مصرف در کوره های القایی و صنایع دیگر استفاده میشوند .
پودرهای طبیعی ( چرب ) ، نقره ای ، پولکی نیز که عمده کاربرد آنها در صنعت لنت سازی ، صفحه کلاچ و روانکاری بوده ، در زمینه صنعت حفاریهای خشک و صنایع نسوز و … نیز مورد مصرف قرار میگیرند .

Natural Flake GraphiteInformation
Carbon80% - 85% - 90%
V.M1.62
A,Sh11.7
Moisture0.42

پودر گرافیت پر سولفور ، CPC ، پترولیوم کک

انواع پودرهای کم سولفور ( نیم چرب ) ، پر سولفور ( خشک ) که جهت کربن دهی برای ساخت فولادهای آلیاژی ، سرباره سازی در کوره های قوس الکتریک ، ساخت انواع چدن های داکتیل جهت مصرف در کوره های القایی و صنایع دیگر استفاده میشوند .
پودرهای طبیعی ( چرب ) ، نقره ای ، پولکی نیز که عمده کاربرد آنها در صنعت لنت سازی ، صفحه کلاچ و روانکاری بوده ، در زمینه صنعت حفاریهای خشک و صنایع نسوز و … نیز مورد مصرف قرار میگیرند .

Calcined Petroleum Coke (CPC)Information
Carbon98%
Sulfur0.5% Max
A,Sh0.5% Max
Moisture0.5% Max

Graphite Powder Fat, Natural, Silver, Flake

Natural graphite powder (fat), silver flake of carbon for the manufacture of various alloys as well as for use in induction furnaces and other industries.
The major use of this product in the industry lining, clutch and lubrication and the dry excavation industry and refractory industry, etc. consumed.