ساخت انواع قطعات گرافیتی

دیگر محصولات این شرکت از جمله قطعات گرافیتی میباشد که شامل هرگونه قطعه در اشکال مکعب مربع ،مکعب مستطیل ، استوانه ، بوته های گرافیتی و انواع غلاف ها و اشکال دیگر که از جنس گرافیت بوده و در صنایع مختلف کاربرد دارند ،میباشد .
این قطعات با دستگاههای خاص برشکاری شده و با استفاده از ماشین آلات پیشرفته تراشکاری و پس از آن صیغل داده و پولیش میشوند .

Natural Flake GraphiteInformation
Carbon80% - 85% - 90%
V.M1.62
A,Sh11.7
Moisture0.42