الکترودهای گرافیت

محصول اصلی و عمده این شرکت الکترودهای مربوط به کوره های قوس الکتریک می باشد .
اطلاعات اصلی مربوط به دو گرید متفاوت از الکترودهای گرافیت که توسط این شرکت تامین میشود با ذکر اندازه در جدول قابل مشاهده است .
تمامی مشخصات توسط آزمایشگاه های معتبر و همچنین کارشناسان فنی این شرکت به منظور حفظ و ارتقاء کیفیت به صورت مداوم کنترل و بازبینی میشوند .

قلاب حمل الکترود

از دیگر محصولات شرکت پاتاف ،قلابهای حمل الکترود میباشد که تمامی قسمتهای مختلف آن به طور کامل در ابعاد و سایزهای متفاوت بنا به درخواست ،توسط این شرکت تولید میشود .
از قلابهای حمل الکترود جهت مونتاژ و حمل الکترودهای گرافیکی به روی کوره استفاده میشود که بخش زیرین این قلابها از جنس گرافیت و قسمت بالایی آن از جنس فولاد میباشد .
بخشهای مختلف پس از تولید مونتاژ شده و پس از کنترل کیفی ، رنگ و سپس بسته بندی میشوند .

نیپل